Reykjavik / Contact

Contactgevens

Contact, algemene voorwaarden en cookie policy

contact email

Contactinformatie ReykjavikTips.nl:

Let op: Voor vragen over tickets die u heeft gekocht of wilt aanschaffen, moet u direct contact opnemen met de websites van onze affiliate-partners Getyourguide.nl of Tiqets.com. Wij verkopen zelf geen tickets.

Voor overige opmerkingen, nuttige informatie of samenwerkingen mail naar reykjavik@bwdtravelguides.com

Disclaimer:

Bio Web Design, hierna te noemen Bio Web Design, verleent u hierbij toegang tot www.reykjaviktips.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere doeleinden. Bio Web Design behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bio Web Design spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bio Web Design. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites, affiliatepartners of diensten van derden kan Bio Web Design nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Affiliatepartners

Onze online travel guides werken op basis van affiliatemarketing samen met tiqets.com, getyourguide.nl, booking.com, welcomepickups.com, direct ferries, terravision, bol.com, tradetracker, tradedoubler en bajabikes.eu. Voor deze affiliate-diensten ontvangt Bio Web Design een vergoeding wanneer u de links vanaf onze reisgids gebruikt voor een aankoop, maar als klant betaalt u gewoon dezelfde prijs als dat u rechtstreeks bij deze affiliatepartners zou boeken. Deze diensten maken het mogelijk onze reisgidsen gratis online aan te bieden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bio Web Design. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bio Web Design, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Alle foto's zijn of eigen materiaal of hebben een licentie en zijn gekocht via stock.adobe.com.

Bio Web Design B.V. is geregistreerd bij de KvK 84861738. Marksingel 94, Breda. VAT NL863421131B01.

Cookiepolicy:

Uitgebreide privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bio Web Design verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. We maken wel gebruik van social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via reykjavik@bwdtravelguides.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bio Web Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Bio Web Design volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. Onze affiliate partners werken met ons samen op basis van een unieke linkcode die het surfgedrag van de bezoeker kan terug brengen naar onze website. Dit gebeurt anoniem en zonder enige vorm van overdracht van persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bio Web Design bewaart geen persoonsgegevens, aangezien u op de website nergens uw persoonlijke gegevens kunt achterlaten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bio Web Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bio Web Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar reykjavik@bwdtravelguides.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bio Web Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bio Web Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via reykjavik@bwdtravelguides.com. Bio Web Design heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Design HTML5 UP

Tip: kijk ook eens bij een van onze partnerwebsites over Milaan, Roma, de bezienswaardigheden in Florence, Tickets Mailänder Dom, het bezoeken van Pompeii bij Napels of voor meer tips over Venetie of het prachtige Dubrovnik in Kroatië.

IJsland stedentrip
Onze lezers beoordelen
4.8 (95.85%) 7 reviews
19 mei 2024 : "Fantastische vakantie in IJsland gehad door de goede reistips over de activiteiten en bezienswaardigheden in Reykjavik."